Ouderraad


Betrokken ouders kunnen via de ouderraad helpen bij het organiseren van activiteiten op onze school, zoals de sportdag, schoolreis en vieringen. Ook kunt u via de ouderraad de belangen behartigen van ouders bij de directie en de medezeggenschapsraad.

We zijn hard op zoek naar ouders die actief willen helpen! Wilt u helpen bij een of meerdere activiteiten op school? Laat dat dan weten bij de leerkracht van uw kind of stuur een berichtje naar mr@obsdeesch.nl.