Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) komt op voor de belangen van iedereen die betrokken is bij de school. Wij bespreken met de schoolleiding belangrijke onderwerpen als gedrag, gezondheid en veiligheid op school en we geven daar advies over. Ook adviseren wij over het schoolfonds en de activiteiten die daaruit worden betaald.

De medezeggenschapsraad komt eens in de 6 weken bijeen in de avond, van 19.30 - 21.30. U kunt de leden van de MR altijd aanspreken of bereiken per e-mail: mr@obsdeesch.nl


De leden van de MR 2019-2020 zijn:

Personeel: Marlin Poelman en vacature 
Ouders:  Koen van der Kooy en Gracia Grootfaam


Voelt u zich betrokken bij onze school en wilt u actief een bijdrage leveren aan onze school? Wilt u direct invloed kunnen uitoefenen? En kunt u 1x per 6 weken aanwezig zijn bij de vergaderingen? Word dan lid van de MR! U kunt uw interesse doorgeven aan de schoolleiding bij een van de MR-leden.