Klassenouders


Vanf schooljaar 2018-2019 hebben wij ook de hulp van klassenouders in het leven geroepen.
Elke groep heeft een klassenouder die de leerkracht helpt en ondersteunt bij allerlei zaken.
Denk hierbij aan het organiseren van hulp in de klas of het verzamelen van materiaal bij een thema of activiteit.