Over onze school

Missie
Op OBS De Esch creëren wij voor iedereen een veilige leeromgeving. Wij gaan op een respectvolle manier met elkaar om, hebben vertrouwen in leerlingen, ouders en onszelf. We erkennen elkaars talenten en waarderen een ieder zoals hij is. We werken gericht aan de ontwikkeling van de kinderen waarbij zowel school, ouders als leerlingen een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Dit alles zorgt ervoor dat onze leerlingen met plezier naar school gaan.

Visie
Kinderen die OBS De Esch verlaten zijn gemotiveerd om te leren, zij zijn zelfstandig geworden in hun leerproces. Zij zijn betrokken en nemen zelf de verantwoordelijkheid omdat zij geleerd hebben te leren. Ons streven is dat alle leerlingen, op zijn/haar eigen niveau, optimaal kennis en vaardigheden hebben opgedaan en goed voorbereid zijn op hun verdere toekomst als wereldburger.

Waarden
Om de missie en visie van OBS de Esch te waarborgen, staat de school voor de volgende waarden:
• Erkenning en waardering
• Verantwoordelijkheid
• Ontwikkelingsgerichtheid
• Plezier