Obs de Esch haalt het beste uit alle kinderen!


Allemaal anders en dat is prima
De diversiteit onder onze leerlingen is groot en daar zijn we trots op. Ze komen uit alle lagen van de bevolking en hebben allemaal hun eigen manier van leren en niveau. Onze school is te vinden op een fijne, rustige plek. Midden in de wijk De Esch. Dat maakt dat onze school aanvoelt als een dorp in een stad. We werken daarom graag samen met mensen uit de buurt.

Veilige school
We vinden een positieve en veilige sfeer belangrijk. Alleen dan kan iedereen optimaal leren en werken. Dat geldt voor ouders, leerlingen en ons team. We zijn dan ook trots op onze positieve pedagogische aanpak en ons pestprotocol. Wij leren onze leerlingen hoe we op een goede en prettige manier met elkaar omgaan.

Ouders zijn belangrijk
Wij vinden ouders net zo belangrijk als kinderen. Om onze leerlingen goed les te kunnen geven, hebben we informatie nodig van een ouder. We betrekken u daarom graag bij de school, dit noemen we ouderbetrokkenheid. We vinden het ook fijn als u ons helpt op school bijvoorbeeld met een schoolreis of een feest, dit noemen we ouderparticipatie.

Leren met een doel: het leerdoel
Alle leerlingen krijgen de lessen die ze nodig hebben om te groeien. Zodat ze op tijd een nieuwe stap kunnen maken naar meer en beter leren. Dat noemen we: werken aan cruciale leerdoelen. We doen dit met een programma dat Focus Po heet. Zo weten we van elk kind de leerdoelen. Niet alle kinderen leren even snel: kinderen die iets extra’s nodig hebben, krijgen hulp van een speciale juf of meester of bijles. De kinderen die meer aankunnen, bieden we naast verrijking in de eigen klas ook nog eens een plusklas.
 
Hoe werken we?
Onze lessen zijn voor alle leerlingen goed te volgen. Dit komt doordat we werken op drie niveaus: basis, verkort en verlengd. We werken met het EDI-model. Dit staat voor wat we noemen doelgericht lesgeven. Hoe werkt dit? Eerst leggen we uit, daarna doet de leerkracht het voor, vervolgens oefenen leerkracht en leerling samen en tot slot doet de leerling het zelf. Deze manier van lesgeven heeft al veel successen geboekt.

Chroombooks
Onze rekenlessen doen we vanaf groep 4 met een Chromebook. De leerlingen gebruiken de Chroombooks ook om aan hun eigen doelen te werken.

Rapport
Twee keer per jaar kijken we hoe ver onze leerlingen zijn. Dit noteren we in een rapport. In dit rapport geven we geen cijfers, maar kunt u lezen of uw zoon of dochter zijn leerdoel heeft behaald.

Extra programma’s