Op bassischool De Esch weten we hoe groot je kunt zijn in de kleine dingen. Door aandacht te hebben voor de kleine details behaal je juist grote resultaten. Op de Esch weten we hoe we de superkrachten van onze leerlingen kunnen activeren.

Onze kleinschaligheid maakt ons sterk, iedereen kent iedereen en onze aanpak is persoonlijk: dat is onze ware superkracht.
Bij obs De Esch kijken we naar het kind en werken we vanuit de cruciale leerdoelen. We werken op het niveau van het kind en ons onderwijs is passend. Dit geldt voor alle kinderen. Kinderen die iets extra’s nodig hebben, bieden we een RT-expert en 1-op-1 bijles én de kinderen die meer aankunnen, bieden we een plusklas.


aanmeldprocedure obs de Esch
 
Informatie aanmelden groep 1 
Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam. 
 
Stappen voor het aanmelden 
 
Eerst kennismaken
Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan. U kunt hiervoor een mail sturen naar bsdeesch@obsdeesch.nl of bellen naar de directeur Freya van Buuren: 010 - 4526822 of  0617784425.
 
Aanmelden 
Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier, waar u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.  
 
Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op onze website onder documenten.  
 
Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.  
 
Zorgplicht 
Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.  
Wij hebben geen zorgplicht:   
Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.
 
Wachtlijst
Onze school heeft momenteel geen/een wachtlijst.


Informatie aanmelden zij-instroom 
Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.  
 
In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in. De overgang van de ene naar de andere school doen we in overleg met de andere school en in het belang van het kind.