Het Centrum voor Jeugd en Gezin

De gezondheid van uw kind is belangrijk. Daarom werken we samen met CJG ofwel het Centrum Jeugd en Gezin. De jeugdarts en de jeugdverpleegkundigen van dit centrum zien alle kinderen van onze school. Dat kan zijn voor een prik of tijdens een gesprek. Hieronder leggen we uit wanneer die momenten zijn.

Groep 2: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een afspraak. Tijdens deze afspraak op het CJG meten, wegen en onderzoeken we uw kind en kijken we of uw kind zich goed kan bewegen (dat noemen we motoriek). Ook controleren we gehoor en ogen met een ogen- en orentest.
U kunt dan ook vragen stellen aan de jeugdarts. Denk aan vragen over opvoeden, gezondheid en hoe het thuis is. Voordat u langskomt, vragen wij u twee vragenlijsten  in te vullen. Daarover praten we ook. Als u het goed vindt en toestemming geeft, praten we ook met de leerkracht van uw kind over hoe het gaat met uw kind op school. We vertellen na uw bezoek ook aan de leerkracht hoe het bezoek is verlopen. Dat is belangrijk, omdat de leerkracht uw kind dagelijks ziet.

9 jaar: vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. De tweede prik is de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van tevoren een uitnodiging om met uw kind langs te komen.

Groep 7: meten, wegen en meer
Alle kinderen uit groep 7 krijgen een uitnodiging voor een bezoek aan de jeugdverpleegkundige op school. Omdat er veel gebeurt op deze leeftijd hebben ouders vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media et cetera. De jeugdverpleegkundige kan deze onderwerpen met u bespreken. U ontvangt vooraf een uitnodiging voor dit gesprek. Wij vragen u thuis alvast een (online) vragenlijst in te vullen. Deze lijst heet de SDQ-vragenlijst. Deze kunt u anoniem invullen. U kunt de antwoorden meenemen en tijdens het gesprek bespreken. Als u niet aanwezig kunt zijn, wordt uw kind gewogen en gemeten.
Als u het goed vindt en toestemming geeft, praten we ook met de leerkracht over hoe het gaat met uw kind op school. We vertellen na uw bezoek ook aan de leerkracht hoe het bezoek is verlopen. Dat is belangrijk, omdat de leerkracht uw kind dagelijks ziet.

De jeugdverpleegkundige op school
Heeft u een vraag over bijvoorbeeld voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee!
 
De jeugdverpleegkundige van uw school is: Zorgteam op school
Het zorgteam is een overleg met verschillende deskundigen die samenwerken met de school. Afhankelijk van de vraag kan de school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam.

CJG: Alles onder één dak
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen. Denk aan vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het wilt, dan biedt het CJG u en uw kind (van 9 maanden tot 18 jaar) ook advies en hulp. 
Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie www.cjgrijnmond.nl.